Οδηγίες για Σωστή Λήψη των Φαρμάκων

Στο Ιατρείο:

  • Να έχετε μαζί σας την λίστα με όλα τα φάρμακα που λαμβάνετε.
  • Ζητήστε από τον ιατρό να σας εξηγήσει πότε, πως και γιατί πρέπει να λαμβάνετε το κάθε φάρμακο.
  • Ζητήστε από τον ιατρό να σας πει τι να περιμένετε λαμβάνοντας το κάθε φάρμακο και αν επηρεάζεται από τυχόν άλλα φάρμακα που λαμβάνετε.
  • Ζητήστε από τον ιατρό σας γραπτές οδηγίες που να εξηγούν πως να λαμβάνετε το φάρμακο, τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν και πως να τα αντιμετωπίσετε.
  • Αναφέρετε στον θεράποντα ιατρό σας τυχόν αντιδράσεις και προβλήματα που ίσως έχετε από τα φάρμακα που λαμβάνετε (π.χ. Αλλεργίες).

 

Στο σπίτι:

  • Προτού λάβετε οποιοδήποτε φάρμακο διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του Ιατρού.
  • Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί. Μην αυξάνετε ή μειώνετε μόνοι σας την δόση. Συζητήστε το με τον γιατρό σας.
  • Αν κάνετε κάποια αλλεργική αντίδραση ή έχετε μια ανεπιθύμητη ενέργεια επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας.
  • Φυλάξτε τα φάρμακα σε ασφαλές σημείο μακριά από τα παιδιά. Ελέγχετε την ημερομηνία λήξης των φαρμάκων.
  • Μην μοιράζεστε τα φάρμακά σας με άλλους. Ο Ιατρός σας τα έδωσε μόνο για το δικό σας πρόβλημα.